AktiVRa med Virtuella medel

Virtuell Verklighet för mänskliga behov

Vårt mål är att använda den nya tekniken på bästa sätt för människors välmående.

Tekniken i sig är ”ingenting” så länge vi inte använder den med god intention och förståelse. På AktiVRa utforskar vi hur vi kan använda ny teknik som Virtual Reality för att hjälpa oss till ökat välmående genom upplevelser, kreativitet och lek. Människors behov står alltid i fokus.

AktiVRas huvuduppdrag är på barnsjukhusen i Stockholm med stöd av Region Stockholm. Utöver det sprider vi kunskapen kring VR som verktyg i vård & omsorg genom föreläsningar och utbildningar. 

 

Daniel Kemppi, VR-pedagog

“Det fungerar inte att bara komma in som tekniknörd. Det krävs att du som pedagog har en närvaro och att du som person kan lyssna in brukaren”. Daniel Kemppi är pedagogen med fokus på VR. På daglig basis arbetar han med att ge sjuka barn och äldre ett välbehövligt miljöombyte och stimuli. Immersivt träffar Daniel för ett samtal om VR som verktyg i vården, smärtpatienter och virtuella fiskeäventyr.

Utöver jobb inom barnsjukvården som är vårt främsta uppdrag delar vi också med oss av erfarenheter genom:

Inspirerande föreläsning, workshops, utbildningspaket & rådgivning.

Föreläsningar

Daniel Kemppi håller föreläsningar med överblick kring VR som verktyg i vården med utgångspunkten från hans erfarenhet från  barnsjukvården, äldreomsorgen samt LSS.

Workshops

Inspirerande VR-workshops för små eller stora grupper. Prova VR på riktigt & få inifrån-ut perspektivet för att förstå möjligheterna. Kanske inspireras ni till nya infallsvinklar på er arbetsplats?

Rådgivning

Har ni en idé om att implementera VR i er organisation? Hör av er kring rådgivning. Vi samarbetar med immersivt.se för att hitta rätt modell för just er organisation och  verksamhet oavsett storlek.

Utbildning

Vill ni ta nästa steg på er arbetsplats och behöver djupare praktisk vägledning kring jobbet med VR? AktiVRa erbjuder djupgående utbildningspaket där målet är att ni ska bli helt självgående.

Kontakta oss

Välkomna att kontakta oss via mail: info @ aktivra.se

eller via telefon +46-(0)730 500 799

Digitala verktyg för mänskliga behov

AktiVRa

info@aktivra.se

+46-(0)730 500 799